ChargePoint använder cookies för att anpassa din upplevelse. Se information

Vad är ”väntelista”?

Det är en ny funktion från ChargePoint som gör att förare kan ställa sig i kö och få information när en laddningspunkt blir tillgänglig. Titta på videon och lär dig mer

Tillbaka till början ^

Hur fungerar väntelistan?

Om alla laddare är upptagna kan du sätta upp dig på väntelistan så meddelar ChargePoint dig när en plats blir tillgänglig och kan till och med hålla den ledig åt dig medan du flyttar bilen och kopplar in den.

Tillbaka till början ^

Vilka är fördelarna med väntelistan?

Se till att du får laddning: Med väntelistan kan du ställa dig i kö på laddningsstationer med hög beläggning. Du kommer att uppskatta bekvämligheten med att få ett meddelande när det är din tur att ladda, och du kommer verkligen att uppskatta vetskapen om att stationen hålls ledig för dig medan du kopplar in dig. Dessutom bidrar förenklad och ordnad elfordonsladdning till att undvika gräl gällande lediga laddningsstationer.

Tillbaka till början ^

Hur garanterar väntelistan rättvisa?

Förare meddelas i den ordning de sätter upp sig på väntelistan. Först till kvarn. När det är din tur hålls stationen ledig för dig, vilket förhindrar att någon ”går före i kön”.

Tillbaka till början ^

Hur sätter jag upp mig på väntelistan?

Blippa antingen med kortet vid en station som redan är fullbelagd eller logga in på ditt förarkonto på sv.chargepoint.com. Klicka på fliken Väntelista på instrumentpanelen och följ anvisningarna på skärmen. Genom att sätta upp dig på en väntelista får sv.chargepoint.com du mer kontroll över vilka stationer du köar för och du kan till och med välja att ställa in ett automatiskt schema – du kan till exempel ställa dig i kö varje vardag under arbetstid på kontoret.

Tillbaka till början ^

Vad betyder det att en station är ”fullbelagd”?

Det betyder att alla stationens kontakter antingen laddar andra fordon eller är ”i vänteläge” för andra förare på väntelistan.

Tillbaka till början ^

Vad händer om en station inte är ”fullbelagd” – måste jag göra något annorlunda?

Nej. Om stationen har en ledig port (en som varken laddar ett annat fordon eller är ”i vänteläge” för en annan förare) behöver du bara blippa med kortet och koppla in fordonet som vanligt. Det är när alla laddare är ”fullbelagda” som väntelistan ger dig fördelar.

Tillbaka till början ^

Vad händer när jag har ställt mig i kö med väntelistan?

När det är din tur får du ett meddelande via SMS, e-post eller båda (ditt val), som talar om att en port är tillgänglig för dig. Du kan svara på något av tre sätt:

Godkänn, kör och koppla in fordonet omedelbart.

Pausa om du vill behålla din plats i kön men låta nästa person gå före dig.

Lämna väntelistan för att bli borttagen helt och hållet från den om du inte behöver ladda.

Tillbaka till början ^

Hur vet ChargePoint hur jag ska meddelas?

Vi skickar ett SMS och/eller e-postmeddelande beroende på vad du föredrar. Se till att dina kontaktuppgifter för kontot är uppdaterade. Du kan uppdatera din information via mobilappen eller genom att logga in på sv.chargepoint.com

Tillbaka till början ^

Kan jag övervaka min plats i kön?

Ja. Om du vill se din aktuella plats i kön loggar du in på ditt konto påsv.chargepoint.com och går till fliken Väntelista på huvudinstrumentpanelen.

Tillbaka till början ^

Varför måste jag ”godkänna”? Kan jag inte bara skynda mig till parkeringsplatsen och koppla in fordonet så snart jag får ett meddelande?

Vi rekommenderar starkt att du väljer Godkänn om du planerar att flytta din bil och koppla in den. Annars har du bara några minuter på dig att komma till stationen och ansluta. När du klickar på ”Godkänn” håller vi stationen ledig för dig i 15 minuter, så att du har gott om tid att flytta bilen och koppla in den. När du ”godkänner” tillhandahåller vi även en detaljerad karta som hjälper dig att hitta exakt den station som väntar.

Tillbaka till början ^

Vad är ”Paus”?

När en station blir ledig kan du vara upptagen och inte kunna flytta din bil just då. Med Paus kan nästa person i kön gå före dig i kön och därefter hålls din plats kvar i kön. När du har avaktiverat paus erbjuder ChargePoint dig nästa tillgängliga port.

Tillbaka till början ^

Kan jag ”avbryta paus” själv?

Ja. Logga in på ditt konto på sv.chargepoint.com, gå till fliken Väntelista på huvudinstrumentpanelen och klicka på knappen ”Avaktivera paus”.

Tillbaka till början ^

Finns det en gräns för hur många gånger jag kan pausa?

Ja. Administratören styr hur många gånger du kan pausa. Om du överskrider det här antalet pauser tas du bort från väntelistan. Om det händer och du ändå behöver ladda kan du helt enkelt ställa dig i kö igen.

Tillbaka till början ^

Vad händer om jag inte svarar alls när jag får ett meddelande om att det är min tur?

Du pausas automatiskt. Du placeras i ”paus” och nästa person erbjuds porten. Kom dock ihåg att om det här är din sista möjliga paus kommer du att tas bort från kön.

Tillbaka till början ^

Kan jag komma åt väntelistan via ChargePoint-mobilappen?

Inte än, men håll dig informerad.

Tillbaka till början ^

När kan och kan jag inte sätta upp mig på en väntelista?

Du kan när som helst sätta upp dig på väntelistan för en station genom att blippa med ditt kort på en fullbelagd station. Det kan finnas begränsningar som administratören anger för när du kan ställa dig på väntelistan online. Oroa dig inte. Om du försöker ställa dig i kön ”för tidigt” kommer ChargePoint automatiskt att placera dig i kön när väntelistan öppnas för dagen.

Tillbaka till början ^

Hur många stationer ska jag ställa mig i kö för?

Så många stationer som möjligt, så länge de är inom rimligt promenadavstånd till eller från din plats. Ju fler stationer, desto större är chansen att du erbjuds en plats. Ett undantag är på stationer med delad sladd. Se nästa fråga och svar som gäller delning av sladd.

Tillbaka till början ^

Vad är en station med delad sladd?

Delning av sladd sker där en stations sladdar kan nå flera parkeringsplatser. Om du parkerar på en av de angivna laddningspunkterna för en station med delad sladd och din granne redan laddar, behöver du bara blippa med kortet vid stationen för att ställa dig i kö på stationen. När du får ett meddelande om att det är din tur kopplar du helt enkelt bort grannen och kopplar in fordonet.

Tillbaka till början ^

Om jag blippar med mitt kort vid stationen, hur vet den vilken station/vilka stationer som jag ska ställas i kö för?

Om det är en station med delad sladd placeras du i kön för den stationen. När du blippar med kortet på en station utan delad sladd ställs du i kön för alla närliggande stationer. Om du vill ha bättre kontroll kan du skapa och sätta upp dig på en väntelista genom att logga in på ditt konto på sv.chargepoint.com.

Tillbaka till början ^

Hur väljer jag en grupp stationer att stå i kö för?

Logga in på sv.chargepoint.com och klicka på fliken Väntelista på huvudinstrumentpanelen. Du får möjlighet att rita en rektangel över den grupp stationer som du vill stå i kö för.

Tillbaka till början ^

Varför hålls stationen ledig för mig efter att jag har kopplat från fordonet?

Väntelistan håller stationen ledig åt dig efter att du har dragit ur kontakten om du inte har laddat klart. Det skyddar mot att någon av misstag drar ur bilen när du fortfarande behöver ladda den. Om du vill informera ChargePoint om att du har laddat klart och att det verkligen är du som drar ur kontakten, blippar du med kortet vid stationen innan du drar ur kontakten. På så sätt avslutar stationen sessionen utan att hålla den ledig för dig och nästa förare i kön får ett meddelande så att han/hon kan koppla in och börja ladda.

Tillbaka till början ^

Vad händer om någon blockerar min parkeringsplats när jag kommer till stationen?

Inga problem, klicka bara på knappen ”Rapportera ett problem” och sedan på knappen ”Jag är blockerad” på telefonen på den sida som läses in när du ”godkänner” porten. (Det här är en annan bra anledning att godkänna innan du ansluter.) Vi placerar dig först i kön och erbjuder dig nästa lediga port.

Tillbaka till början ^

Vad händer om jag ”godkänner” men inte dyker upp?

Gör inte så. Under tiden då porten hålls ledig för dig förhindrar du laddning för andra elfordonsförare. Du tas bort från kön på väntelistan helt och hållet om du inte kommer till stationen efter att du har godkänt och skapar en post i en loggtabell som din administratör kan se. Om något händer efter att du har godkänt trycker du bara på knappen ”Avbryt godkännande” som läses in i telefonen. Ställ inte till besvär.

Tillbaka till början ^

Jag tryckte på en station, men den låste inte upp hölstret och lät mig ladda. Vad hände?

Den troligaste förklaringen är att stationen är ”fullbelagd”, vilket innebär att alla portar antingen används eller väntar på andra förare. Om du blippar med kortet på en ”fullbelagd” station kommer du att ställas i kön. Meddelandena på stationens skärm visar om en station är i vänteläge för en annan förare eller om den har en tillgänglig port.
Om så inte är fallet klickar du på ”Rapportera ett problem” och berättar vilket problemet är. Vi placerar dig först i kön och erbjuder dig nästa tillgängliga laddningspunkt.

Tillbaka till början ^

Vem avgör hur lång tid jag har på mig att svara eller koppla in fordonet när jag godkänner?

Administratören kan konfigurera de här tiduren tillsammans med andra policyer som avser väntelistan.

Tillbaka till början ^

När får jag veta att jag är klar, dvs. att det är någon annans tur att ladda?

Administratören bestämmer hur länge varje förare får ladda baserat på tid, laddningsstatus eller energiförbrukning. I de flesta fall får du ett meddelande om att du är ”klar” när fordonet har slutat laddas (vanligen för att det är fulladdat).

Tillbaka till början ^

Vad gör jag när jag är ”klar”?

Koppla från och flytta fordonet så snart som möjligt så att andra elfordonsförare kan ladda. Om du är ansluten till en station med delad sladd behöver du inte göra någonting. Din granne kopplar helt enkelt från din bil och kopplar in sin egen bil. Om du kör en BMW, Volkswagen eller Mercedes och befinner dig på en station med delad sladd ska du gå till och koppla från fordonet och docka kontakten i hölstret. De här bilarna låser laddningssladden medan bilen är låst.

Tillbaka till början ^

Det finns inga stationer med väntelistor nära mig. Vad kan jag göra?

ChargePoint-stationerna ägs oberoende av varandra, vilket innebär att varje stationsägare fattar beslut som hur mycket en session ska kosta och om funktioner som väntelista ska aktiveras eller inte. Om din arbetsgivare har gjort laddning av elfordon tillgänglig för anställda kan du be administratören att aktivera funktionen Väntelista.

Tillbaka till början ^

Fungerar alla åtkomstkort med väntelistan?

Förare måste ha skapat ett ChargePoint-konto för att kunna använda väntelistan så att de kan ta emot meddelanden när en port blir tillgänglig. Det innebär att kontaktlösa kreditkort och andra anonyma åtkomstmetoder inte stöds på stationer med funktionen Väntelista.

Tillbaka till början ^

Förare rapporterar ett problem med en station. Kan jag ta bort den från väntelistan tillfälligt?

Ja. Logga in på ditt administratörskonto, gå till Hantera stationer och klicka på stationen i tabellen för att visa egenskapssidan. På fliken Status och åtgärder klickar du på Markera under underhåll och anger vilken port/vilka portar som inte fungerar som den/de ska. Medan inställningen är ”Underhåll krävs” erbjuds förare inte portarna via väntelistan, men de kan fortfarande användas för direktsessioner. Kontakta kundtjänst om du stöter på ett problem som kräver att du markerar portar som behöver underhåll.

Tillbaka till början ^